Meie kauplustes saadaolevate toodete ohutus ja kvaliteet on tähtsal kohal.

Meil müüdavad tooted peavad vastama teatud ohutusnõuetele ega tohi kasutamise ajal mingil viisil ohustada kasutajate ja teiste ümbritsevate ohutust ega tervist. Üksiktootel näidatud lapse soovitatava vanuse sai ettevõte toote maaletoojalt, turustajalt, tootjalt või müügiesindajalt. Lapse konkreetse soovitatava vanuse üksiktoote kasutamiseks määrab tootja, lähtudes kehtivatest määrustest ja seadustest, lapse sensoorsest, motoorsest ja vaimsest arengust ning suhtelistest kasutuspiirangutest ja -oskustest.

Soovitatav vanus ja/või koormus peaks olema teie juhend enne toote ostmist. Toote valimisel võtke arvesse lapse ning tema tugevaid ja nõrku külgi ja oskusi ning leidke selle põhjal toode, mis stimuleerib lapse arengut konkreetsetes valdkondades.

Toote kasutamisel järgige soovitusi ja juhiseid, tootja juhiseid toote ohutuks ja korrektseks kasutamiseks ning järgmisi HOIATUSI ja OHUTUSJUHISEID.

1. Mänguasjad ja tooted, mis ei ole mõeldud alla 36 kuu vanustele lastele kasutamiseks

Pange tähele, et mõned mänguasjad ja tooted võivad alla 36 kuu vanustele lastele ohtlikud olla, nii et nendel toodetel on üks järgmistest hoiatustest:

HOIATUS! Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele.

HOIATUS! Ei sobi alla kolmeaastastele lastele.

Hoiatus pildi kuju:


Sellele hoiatusele on lisatud selgitus konkreetse ohu kohta, mis nõuab seda ettevaatusabinõu. Seda ei kohaldata mänguasjadele ja toodetele, mis on oma funktsiooni, mõõtmete, omaduste, omaduste või muude mõjuvate põhjuste tõttu alla 36 kuu vanustele lastele ilmselgelt sobimatud.

2. Sport- ja õuemänguasjad

Märge "sport- ja õuemänguasi" tähendab koduseks kasutamiseks mõeldud mänguasja, mille tugikonstruktsioon jääb tegevuse ajal paigale ja mänguasi on mõeldud selleks, et võimaldada lastel teha mõnda järgmistest tegevustest: hüppamine, ronimine, kiikumine, liulaskmine, keerutamine, roomamine või mistahes eespool nimetatud tegevuste kombo. Sport- ja õuemänguasjadel on järgmine hoiatus:

HOIATUS! Ainult koduseks kasutamiseks.

Raami külge kinnitatud sport- ja õuemänguasjadele ning vajaduse korral muudele aktiivsetele vaba aja mänguasjadele on lisatud juhised, mis osutavad vajadusele kontrollida ja hooldada toote põhiosasid (vedrud, kinnitused, toed) teatud ajavahemike järel ning rõhutavad, et kukkumine või ümberminek võib toimuda, kui neid kontrolle ei tehta (nt enne toote igat kasutuskorda kontrollige selle seisukorda (montaaž, kaitsmed, plastosad ja/või elektrilised osad)). Kontrollige regulaarselt ohutus- ja põhielemente ning vajadusel tugevdage või kinnitage need uuesti. (Kui avastate vea, ärge kasutage toodet enne, kui see on parandatud. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada toote kukkumise, ümbermineku või muid kahjustusi.) Tootega peavad kaasas olema ka juhised mänguasja õigeks kokkupanekuks, mis näitavad, millised osad võivad olla ohtlikud, kui need ei ole korrektselt kokku pandud. Samuti tuleb esitada konkreetne info sobiva pinna kohta, millele mänguasja võib asetada.

You have successfully subscribed!
This email has been registered