Tooteosad

 1. TELESKOOPVARS
 2. PUHASTUSOTSIK
 3. MIKROFIIBRIST PUHASTUSLAPP
Kasutusjuhend

 1. Pange kõik teleskoopvarre osad kokku ja kinnitage kaasasolev puhastuslapp.
 2. Liigutage teleskoopvarre alumist osa jõuliselt üles ja alla, kuni puhastuslapp on kasutamiseks valmis.
 3. Alustage koristamist; korrake punktis 2 olevat protsessi mitu korda, et lapp täielikult puhastada.
 4. Kui olete lõpetanud, peske lapp, väänake see välja ja pange kuivama.
Turvahoiatused

 • Enne kasutamist lugege juhiseid ja hoidke need edasiseks kasutamiseks alles.
 • Ärge kasutage tooteosi, mis ei kuulu toote juurde.
 • Ärge kasutage toodet, kui märkate, et see on kahjustatud.
 • Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad toodet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
Toote puhastamine ja hooldus

 • Puhastage toodet niiske lapiga ja õrnatoimelise alkoholivaba pesuvahendiga.
 • Pärast puhastamist laske tooteosadel põhjalikult kuivada.
Jäätmete nõuetekohane kõrvaldamine

Tootel või selle pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et sellist toodet ei tohiks ELi õiguse kohaselt pidada olmeprügiks. Kui käitlete toodet õigesti, ennetate võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida põhjustaks toote ebaõige käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab kaitsta loodust ja loodusvarasid. Detailsema info saamiseks võtke ühendust asjakohaste ametiasutustega, kohaliku majapidamisjäätmete prügiveokorraldajaga või kauplusega, kust toote ostsite. Tootja kinnitab, et toode vastab kohalduvate EL direktiivide nõuetele.

You have successfully subscribed!
This email has been registered